Sprawdź jak dbamy o wspólne dobro
– środowisko naturalne.

W celu minimalizowania szkodliwych tlenków azotu wydzielanych do atmosfery w MAKO VAN EXPRESS ciężarówki zawsze wyposażone są w system SCR. Pojazdy wyposażone w system Selective Catalytic Reduction (SCR) są bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ ten system redukuje emisję tlenków azotu (NOx), które są szkodliwe dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego.

System SCR działa poprzez wtryskiwanie roztworu mocznika (zwanego AdBlue lub DEF) do układu wydechowego. W wyniku reakcji chemicznej z tlenkami azotu powstająca woda i azot, które są nieszkodliwe dla środowiska. W ten sposób emisja NOx zostaje znacznie zredukowana. Wprowadzenie tego systemu w ciężarówkach pozwala na ograniczenie emisji NOx o około 90%, co znacznie zmniejsza negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne.